About admin

II Niedziela Adwentu – 5.XII

 1. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: w poniedziałek – św. Mikołaja, biskupa, we wtorek – św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła, w piątek wspomnienie NMP Loretańskiej
 2. Dzisiaj, w II Niedzielę Adwentu, zgodnie z uchwałą Konferencji Episkopatu Polski, obchodzony jest Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Celem tego dnia jest duchowe i materialne wsparcie Kościoła katolickiego w krajach Europy Wschodniej i Azji Środkowej, czyli na Białorusi, Litwie, Łotwie i Estonii, Ukrainie, w Rosji, Mołdawii, Armenii, Gruzji, Kazachstanie, Tadżykistanie, Kirgizji i Uzbekistanie. Dziękujemy za ofiary składane do puszek na ten cel.
 3. W środę  przeżywamy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Papież Pius IX ogłaszając w roku 1854 dogmat o Niepokalanym Poczęciu Matki Bożej napisał: „Ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia – mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego – została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć”.
 4. Porządek Mszy św. w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP: 6.00, 7.15, 10.00, 16.00, 18.00. O godz. 17.30 odśpiewamy uroczyste Nieszpory ku czci Matki Bożej Niepokalanej. Serdecznie zapraszamy.
 5. W tym dniu, podczas Eucharystii o godz. 18.00, odbędzie się uroczyste przyjęcie chłopców do grona ministrantów. Nastąpi także błogosławieństwo nowych lektorów posługujących w naszym kościele.
 6. Spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej odbędzie się we wtorek, 7.12, po Mszy św. wieczorowej.
 7. Z uwagi na sytuację epidemiczną prawdopodobnie nie będzie tradycyjnej jednodniowej spowiedzi przedświątecznej. Zapraszamy więc do korzystania z sakramentu pokuty i pojednania przez cały Adwent. Kapłani będą spowiadać codziennie rano w godzinach sprawowania Mszy św. oraz wieczorem od godz. 17.30 – 18.30.
 8. W sobotę – 11 dzień miesiąca – modlimy się w intencji naszej Ojczyzny. Prosimy o pokój, zwłaszcza na granicy z Białorusią. Modlimy się też za pełniące służbę na wschodniej granicy naszego kraju Straż Graniczną, Wojsko Polskie i Policję. Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu o godz. 17.00 i Eucharystię o godz. 18.00, podczas której będziemy modlić się o pomyślność i zgodę w naszej Ojczyźnie.
 9. Wciąż bardzo gorąco zapraszamy do udziału w codziennych Mszach roratnich o godz. 6.00 i 18.00. Zapraszamy szczególnie Rodziny z dziećmi. Serdecznie dziękujemy tym Rodzicom i Dziadkom, którzy przychodzą ze swoimi pociechami i wspólnie się z nimi modlą! Zachęcamy, aby przynosić ze sobą lampiony!
 10. Zachęcamy do nabycia świecy Caritas, którą postawimy na wigilijnym stole przy dodatkowym nakryciu wyrażając tym samym gotowość do przyjęcia Chrystusa w każdym, kto wymaga pomocy.  W ten symboliczny sposób przyjmiemy do siebie wszystkie dzieci, które potrzebują pomocy, czekają na wsparcie i wrażliwy odruch naszego serca.
 11. Przypominamy, że w Niedzielę św. Rodziny będzie sprawowana Msza św. jubileuszowa w intencji małżeństw obchodzących srebrne, złote i rubinowe rocznice swojego ślubu. Wszystkich zainteresowanych otrzymaniem błogosławieństwa od Księdza Biskupa dla swoich bliskich prosimy o zgłoszenie się w zakrystii do przyszłej niedzieli.
 12. Z całego serca dziękujemy za ofiary składane na tacę  w kopertach oraz przesyłane na konto parafialne a przeznaczone na potrzeby parafii i na pokrycie kosztów budowy schodów do świątyni. Dziękujemy za Waszą troskę o kościół, jego otoczenie i funkcjonowanie parafii. Za naszych ofiarodawców modlimy się z wdzięcznością. Niech Maryja – Królowa Polski i nasza czuwa nad Waszymi rodzinami i domami, tu w Mościcach i wszędzie tam, gdzie żyją Wasi najbliżsi, zwłaszcza przebywający za granicą. Ich wszystkich otaczamy modlitwą i z naszego kościoła posyłamy wyrazy pamięci, pozdrowienie i kapłańskie błogosławieństwo.
 13. We czwartek imieniny obchodzi ks. biskup Wiesław Lechowicz, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. Otaczamy Ks. Biskupa Wiesława serdeczną modlitwą prosząc Boga, aby zsyłał Księdzu Biskupowi wszelkie dary i łaski.
 14. Pobłogosławione w kościele opłatki świąteczne są do nabycia u Pana Kazimierza w zakrystii.
 15. Z inspiracji Kościoła Domowego nasza parafia włącza się w  bożonarodzeniową akcję organizowaną przez Fundację Małych Stópek. Zachęcamy wszystkich parafian do włączenia się ogólnopolską Akcję Paczuszka dla Maluszka, która polega na przygotowaniu darów dla podopiecznychDomu Samotnej Matki w Tarnowie. Posługują tam Siostry Urszulanki, które obecnie pomagają piętnastu mamom i czterdzieściorgu pięciorgu dzieciom. Z choinki umieszczonej przy ołtarzu Miłosierdzia Bożego można zabrać papierową bombkę, na której jest informacja co można kupić do paczki. Dary pod choinkę można składać do 12 grudnia. Akcję koordynuje Domowy Kościół Można też wpłacać na konto Fundacji. Informacje znajdują się na plakacie i na zawieszonych bombkach.
 16. Centrum Sztuki Mościce zaprasza na spotkanie ze Św. Mikołajem które odbędzie się 6 grudnia 2021, w godzinach 14:00 – 20:00. Organizatorzy zapraszają dzieci z opiekunami! Będzie możliwość zrobienia pamiątkowych zdjęć, będą niespodzianki i drobne upominki. O godz. 16:15 – specjalny pokaz filmu dla dzieci. Na życzenie rodziców Św. Mikołaj wręczy przyniesione dzieciom prezenty. W takim wypadku CSM prosi o wcześniejszy telefoniczny kontakt z Aniołkami – nr na stronie CSM.
 17. Zachęcamy do nabycia książkowego lub ściennego kalendarza, prasy katolickiej.
 18. W ubiegłym tygodniu z naszej parafii odeszli do wieczności śp. †Janina Rapacz z ul. Traugutta oraz †Paweł Rękas z ul. Różanej. Polecajmy ich Miłosierdziu Bożemu.

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – 21.XI

 1. Dzisiaj przeżywamy Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Jest to również święto patronalne Akcji Katolickiej, Liturgicznej Służby Ołtarza  i Odnowy w Duchu Świętym. Za chwilę wspólnie odmówimy Litanię do Serca Bożego, Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Jezusowi Chrystusowi – Królowi oraz modlitwę w intencji Ojczyzny. Za pobożne odmówienie Aktu oddania się Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata Kościół udziela odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami.
 2. Apel Biskupa Tarnowskiego o modlitwę w intencji pokoju i ładu społecznego w naszej Ojczyźnie

Drodzy Diecezjanie!

Z niepokojem i wielkim zatroskaniem przyjmujemy docierające do nas informacje o sytuacji na wschodniej granicy Polski. Powaga zaistniałej sytuacji sprawia, iż nie możemy pozostać biernymi obserwatorami pokładającymi całą ufność jedynie w ludzkiej i militarnej sile. Konieczna jest wzmożona modlitwa w intencji pokoju, ładu społecznego w naszej Ojczyźnie oraz zaradzenia powstałemu kryzysowi. Żaden naród i żadna grupa społeczna nie jest w stanie jedynie o własnych siłach osiągnąć pokoju, wspólnego dobra i bezpieczeństwa.

Dlatego też z wdzięcznością przyjmujemy rozpoczynającą się dziś inicjatywę Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej pod hasłem: „Pokój Tobie, Polsko, Ojczyzno moja!” – są to słowa nawiązujące do II Pielgrzymi św. Jana Pawła II do Ojczyzny. Wspomniana inicjatywa rozpoczyna sztafetę modlitwy w intencji naszej Ojczyzny i pokojowego rozwiązania zaistniałego kryzysu, a także w intencji ładu społecznego i ustania pandemii. Sztafeta obejmie 200 parafii, w których działają Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej i potrwa nieprzerwanie do 8 czerwca 2022 roku. Do włączenia się w modlitwę w tych intencjach zapraszam też wszystkich diecezjan i wspólnoty parafialne.

Chciejmy zaangażować się w ten duchowy program, na który składa się celebracja Eucharystii, rozważania oparte na nauczaniu św. Jana Pawła II, adoracja oraz modlitwy w intencji Ojczyzny zanoszone do Boga przez wstawiennictwo św. Andrzeja Boboli – przemożnego Patrona Polski. W wyznaczonym dla danej parafii dniu w harmonogramie sztafety modlitewnej, Akcja Katolicka zaprasza do włączenia się w tę inicjatywę całą wspólnotę parafialną, a zwłaszcza Róże Różańcowe, stowarzyszenia i wspólnoty działające w danej parafii, a także instytucje oświatowe i samorządy lokalne. Niech każdy poczuje się zobowiązany do modlitwy w podanych intencjach, gdyż Ojczyzna to nasze wspólne dobro i wspólna odpowiedzialność. Z historii wiemy, jak wielką rolę w dziejach Polski odegrała właśnie moc wiary i zanoszonej do Boga modlitwy. Niech modlitewne błaganie o pokój, poszanowanie ludzkiej godności oraz praw, gromadzi nas licznie w parafialnych wieczernikach.

Drodzy Diecezjanie! Gorąco proszę kapłanów, osoby życia konsekrowanego i wszystkich wiernych o modlitwę w intencji Polski, w intencji ofiar zaistniałego konfliktu oraz o jego rychłe pokojowe rozwiązanie.

Z pasterskim błogosławieństwem, † Andrzej JEŻ BISKUP TARNOWSKI

 1. Módlmy się gorąco o pokój na wschodniej granicy Polski, za Straż Graniczną, żołnierzy Wojska Polskiego, Policję, służby państwowe, wszystkich migrantów tam przebywających, za mieszkańców tych okolic, Polaków i Białorusinów. Ofiary składane do puszek zostaną przeznaczone na cele charytatywne, które podejmuje Caritas Polska na wschodniej granicy Polski.
 1. W liturgii w tym tygodniu wspominamy:
 2. w poniedziałek – św. Cecylię, patronkę organistów i śpiewaków kościelnych. Naszemu organiście, P. Sebastianowi, życzymy zdrowia i wielu natchnień do ubogacania nas rozmaitością pieśni liturgicznych. Modlimy się także za parafialny chór „Florentyna” oraz zespół „Dla Jezusa”.
 3. w środę – św. Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy Męczenników
 1. Parafialna Grupa Odnowy w Duchu Świętym pw. Chrystusa Króla – w dniu swojego patronalnego święta – serdecznie zaprasza dzisiaj na modlitwę uwielbienia, która rozpocznie się o godz. 15.15 w kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu.
 1. W najbliższą sobotę, 27.11, w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej odbędzie się IV Sesja Plenarna V Synodu Diecezji Tarnowskiej. W trakcie sesji odbędzie się głosowanie nad dwoma dokumentami: Dobra kultury diecezji tarnowskiej. Wartość, znaczenie, ochrona oraz Przepowiadanie słowa Bożego w diecezji tarnowskiej.
 1. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy w Kościele Adwent czas liturgicznego przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia.
 1. Różaniec z „wypominkami” za zmarłych odmawiamy o godz. 17.30, w niedzielę o 16.30. Zachęcamy bardzo gorąco do wspólnej modlitwy za tych, którzy od nas odeszli, a którym winniśmy naszą modlitewna pamięć i wdzięczność.
 • Stowarzyszenie KANON zaprasza do udzialu w XI edycji festiwalu filmowego VITAE VALOR (Wartość Życia). Tematem festiwalu są “Oblicza Wolności”. Zapraszamy na inaugurację festiwalu w niedzielę 5 grudnia na godz. 18.00. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne i odbędą się w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na plakacie w gablotce przy wyjściu z kościoła oraz na stronie vvfestival.pl 
 1. Z całego serca dziękujemy za ofiary składane na tacę  w kopertach oraz przesyłane na konto parafialne a przeznaczone na potrzeby parafii i na pokrycie kosztów budowy schodów do świątyni. Dziękujemy za Waszą troskę o kościół, jego otoczenie i funkcjonowanie parafii. Za naszych ofiarodawców modlimy się z wdzięcznością. Niech Maryja – Królowa Polski i nasza czuwa nad Waszymi rodzinami i domami, tu w Mościcach i wszędzie tam, gdzie żyją Wasi najbliżsi, zwłaszcza przebywający za granicą. Ich wszystkich otaczamy modlitwą i z naszego kościoła posyłamy wyrazy pamięci, pozdrowienie i kapłańskie błogosławieństwo.
 1. Zachęcamy do nabycia najnowszego numeru „Gościa Niedzielnego”. Znajdziemy w nim szereg interesujących artykułów, m.in. o nowym błogosławionym ks. Janie Masze. Do numeru została dołączona płyta z filmem dokumentalnym o tragicznych losach bł. ks. Jana Machy pt. „Bez jednego drzewa las lasem zostanie”.
 1. Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł do wieczności śp. †Ryszard Kukiełka z ul.
  Ks. Indyka. Polecajmy go Bożemu Miłosierdziu.

XXX Niedziela Zwykła – 24.X

 1. Komunikat Biskupa Tarnowskiego w związku z wizytą Ad limina Apostolorum

Drodzy Diecezjanie!

Razem z biskupami pomocniczymi diecezji tarnowskiej będziemy przez najbliższy tydzień składać w Rzymie wizytę zwaną Ad limina Apostolorum, czyli dosłownie „do progów Apostołów”. Zgodnie wielowiekową tradycją oraz aktualnymi wymogami prawa kanonicznego, „biskup diecezjalny obowiązany jest co pięć lat przedstawić Papieżowi sprawozdanie o stanie powierzonej sobie diecezji” (kan. 399). Dlatego biskupi, w czasie określonym przez Stolicę Apostolską, udają się do Rzymu „dla uczczenia grobów świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz spotkania się z Ojcem Świętym” (kan. 400). Poprzednia wizyta polskich biskupów w Rzymie odbyła się w roku 2014. Poprzedziła ona dwa wielkie wydarzenia: kanonizację Jana Pawła II oraz Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Obecna wizyta Ad limina Apostolorum odbywa się z dwuletnim opóźnieniem ze względu na pandemię. Podstawowym celem wizyty jest umocnienie jedności pomiędzy biskupami a Następcą Apostoła Piotra, a także łączności pomiędzy danym Kościołem lokalnym a Kościołem powszechnym.

Gorąco proszę Was, drodzy Diecezjanie, o modlitwę w intencji Ojca Świętego Franciszka oraz nas biskupów, abyśmy pod Jego przewodnictwem jak najlepiej służyli ludowi Bożemu i prowadzili go do zbawienia.

Z pasterskim błogosławieństwem i modlitwą

† Andrzej Jeż BISKUP TARNOWSKI

Continue reading