Zarząd Parafialnego Oddziału CARITAS pełni dyżury:

  • we wtorki od godz. l7.00-18.00 dla rodzin wielodzietnych i wymagających pomocy z terenu naszej Parafii
  • w piątki od godz. l6.00 – l8.00 dla bezdomnych i bezrobotnych zgłaszających się do Parafii o pomoc.

Caritas zainteresowana jest również doraźnymi potrzebami ludzi znajdującymi się w trudnej sytuacji np. leczenie, zakupienie lekarstw. Mamy świadomość ogromu skali potrzeb ludzkich. Skupiamy się przed wszystkim na rodzinach wielodzietnych.

Pomocy możemy udzielać w takich wymiarach ile otrzymujemy od ludzi rozumiejących trudności bliźnich. Cieszymy się każdym darem pieniężnym i w naturze. Caritas uczestniczy również w udzielaniu pomocy mieszkańcom kresów wschodnich.

W każdą środę przedstawiciel Caritasu, wraz z ks. Proboszczem, odwiedzają naszych podopiecznych w ich domach.

W imieniu Parafii, wszystkich korzystających z pracy CARITAS składamy serdeczne słowa podziękowania dla wszystkich, którzy włączają się w charytatywne dzieło naszej parafii.

Ofiary pieniężne na działalność parafialnego Caritasu można składać do puszki w każdą I niedzielę miesiąca.