Zakład Karny Tarnów-Mościce

Postępowanie oceniamy nie tylko w moralnych, ale także w kategoriach prawa. Naruszyli prawo, zostali skazani, stali się zagrożeniem dla ludzi, wymierzono im karę i odizolowano od społeczeństwa. Pobyt w więzieniu, niekiedy skazanych jeszcze bardziej deprawuje.

W więzieniu może się także dokonać duchowa przemiana człowieka, jego nawrócenie. Nawrócenie wiąże się ściśle z poznaniem i doświadczeniem tajemnicy Bożej miłości i miłosierdzia. Mówiąc o posłudze miłosierdzia w odniesieniu do więźniów, podkreśla się zwykle potrzebę potrójnego oddziaływania: na samego więźnia, na jego rodzinę i na środowisko społeczne, do którego on wraca z więzienia.

Powrót więźnia do normalnego życia społecznego po odbyciu kary jest bardzo trudny.

Przeciwstawiając się brutalizacji życia społecznego, musimy jednocześnie większą troską i miłością otoczyć potencjalnych przestępców więźniów. Jest to praca ogromnie trudna, a wyniki często są niewielkie. Jeśli jednak choćby jednemu człowiekowi uda się pomóc, trud nie będzie daremny.

W pracy modlitewno – formacyjnej w ramach Ruchu SWIATŁO-ŻYCIE biorą udział świeckie osoby Pani Maria i Pan Aleksander.

Korzystając z okazji, pragnę podziękować wszystkim wspierającym dzieło resocjalizacji naszych braci w Zakładzie Karnym w Tarnowie-Mościcach – za modlitwy, czasopisma i książki

Ks. Wojciech Janczura
Kapelan więzienia