Pogrzeb katolicki przysługuje wierzącym i praktykującym członkom wspólnoty parafialnej.

Rodzina bądź bliscy zmarłego powinni zgłosić się w kancelarii parafialnej po załatwieniu formalności w zakładzie pogrzebowym i przedstawić:

  • odpis aktu zgonu z USC(do wglądu);
  • dane personalne zmarłego;
  • zaświadczenie o zaopatrzeniu sakramentami świętymi;
  • w przypadku, gdy zmarły nie był naszym parafianinem: pisemna zgoda proboszcza parafii, w której zmarły zamieszkiwał;

Gdy zajdzie taka potrzeba, na życzenie rodziny zmarłego, w naszej kancelarii parafialnej można uzyskać zgodę na pochówek naszego zmarłego parafianina w innej parafii;

Msza Święta pogrzebowa wraz z obrzędami pogrzebu odbywa się w naszej parafii z reguły w kaplicy cmentarnej.

Na życzenie rodziny możemy celebrować Mszę Świętą pogrzebową w kościele o godz. 7.30. Następnie osobno obrzędy pogrzebu na cmentarzu.

Zachęcamy do przystąpienia do sakramentu pokuty i przyjęcia Komunii Świętej podczas pogrzebu.