“Życie jest pustynią. Grozi nam pustynia. Powiem jeszcze inaczej: groziłaby nam pustynia, gdybyśmy nie tworzyli oaz”.
Jan Paweł II

OAZA to obszar położony wśród pustyni, na którym rozwija się bujne życie. Związane jest ono z występowaniem w pobliżu naturalnych źródeł. W Ruchu Światło-Życie, popularnie nazywanym oazowym, źródło symbolizuje Jezusa Chrystusa, obecnego w Bożym Słowie i sakramentach. Ruch ten ukazuje Go także jako ideał, wzór Nowego Człowieka.

Nowy Człowiek to osoba postępująca zgodnie z uznawanymi zasadami, u której, na co dzień widoczna jest jedność wiary i życia z niej wypływającego. Jest zjednoczony z Bogiem, zdolny do bezinteresownej miłości Boga i bliźniego, czyli ?posiada siebie w dawaniu siebie?. To człowiek duchowy, który pozwala, by Duch Święty kierował jego życiem i prowadził ku Bogu. Nowym Człowiekiem w pełnym znaczeniu tego słowa była Maryja. Ona jak nikt inny, zrealizowała ten ideał w swoim życiu, posiadając siebie w doskonałym oddaniu siebie swojemu Synowi stając się uosobieniem wolności. Dlatego wakacyjne rekolekcje oazowe trwają 15 dni, tyle ile jest tajemnic radosnych, bolesnych i chwalebnych różańca. Każdy dzień jest przeżyciem jednej z tajemnic. Niepokalana Matka Kościoła wspiera każdego, kto wkroczył na drogę ku dojrzałości chrześcijańskiej. To właśnie Jej w 1973 roku kard. Karol Wojtyła oddał Ruch Światło – Życie.

Zbliżenie do Ideału Nowego Człowieka dokonuje się w procesie formacyjnym, opartym na oryginalnej metodzie wychowawczej i samowychowawczej, opracowanej przez Sługę Bożego księdza Franciszka Blachnickiego. Dla każdego uczestnika – dla dzieci, młodzieży, studentów, dorosłych, rodziców, osób konsekrowanych, kapłanów – Ruch ma konkretny program formacyjny. Jest to droga, która prowadzi do Boga i dojrzałego chrześcijaństwa.

Na tej formule oparte są letnie rekolekcje, podczas których próbuje się realizować ideał Nowego Człowieka. Przeżycie oazy odbiega od warunków codziennego życia, ale to właśnie ono inspiruje podjęcie wysiłku samowychowawczego. Z oazy rekolekcyjnej wywodzi się mała grupa, która gromadzi się regularnie w swojej parafii. Celem tych spotkań jest rozwijanie wartości odkrytych na rekolekcjach i przygotowanie do dalszych stopni formacji.

Ruch Światło ? Życie nie jest jednym z wielu stowarzyszeń kościelnych. To styl życia, sposób żywego przeżywania chrześcijaństwa, który pomaga człowiekowi zobaczyć Boga jako źródło i cel swojego życia, odkryć powołanie do szczęścia. Życie człowieka staje się niesamowitą przygodą, gdy otworzy się on na Boga i drugiego człowieka. Jezus Chrystus uznany przez człowieka za jego Pana i Zbawiciela i zaproszony do jego serca ? czy jest to młody chłopak lub dziewczyna, czy dorosły ? pozostanie na zawsze w centrum jego życia. Ruch oazowy uczy mądrze kochać Kościół, rozumieć jego liturgię, pomaga odkryć wartość Słowa Bożego zawartego w Piśmie Świętym i moc modlitwy.

W naszej parafii istnieją 3 grupy młodzieżowe [młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna] i 1 grupa dziecięca (dzieci z kl. II – VI). Jest nas już około 35 osób. Animatorkami, które czuwają nad młodzieżą są: Maria Nejman, Marcelina Milówka, Marta Wojnowska i Ryszard Nejman, a animatorkami dzieci są: Ania Bigos, Asia Bigos, Marta Kupiec i Asia Pyrek.

Młodzież spotyka się w każdy piątek po wieczornej Mszy Świętej w Domu Katechetycznym w sali nr 5 /piętro/, natomiast dzieci spotykają się w każdą sobotę o godz. 1000 w auli Domu Katechetycznego. Nasze spotkania opierają się na głębszym poznaniu Boga poprzez studiowanie Pisma Świętego, ale także przez zabawę, wspólne wyjazdy, ogniska, dyskoteki czy oazy wakacyjne. Angażujemy się w oprawę Mszy Świętych (m.in. Mszy dla młodzieży i dzieci) oraz pomoc przy uroczystościach, świętach i różnych przedsięwzięciach podejmowanych przez wspólnotę parafialną. Głosimy radość i dobrą nowinę innym!