W 1996r powstała w naszej Parafii grupa Odnowy w Duchu Świętym. Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym jest grupą modlitewno – formacyjną.

Formacja członków grupy dokonuje się podczas Seminarium, systematycznych spotkań połączonych z czytaniem Pisma Świętego i dzieleniem się doświadczeniem życia w Duchu Świętym. Modlitwa i posiadanie darów Ducha Świętego winny objawiać się w życiu członków grupy i służyć wspólnocie i Kościołowi.

Formacja tworzących grupy Odnowy w Duchu Świętym dokonuje się również podczas: Dni skupienia, Dni Jedności wszystkich grup Odnowy w skali Diecezji, czuwań nocnych przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego, Ogólnopolskich czuwań Odnowy w Duchu Świętym na Jasnej Górze.

Członkowie grupy, dzieląc się swym życiem, a także działaniem Ducha Świętego i doświadczeniem miłości Bożej przyczyniają się do umacniania w wierze swych braci i siostry.

Grupa Odnowy w Duchu Świętym w naszej Parafii podejmuje:

  • modlitwę za chorych oraz posługę w Mościckim Szpitalu;
  • osobistą modlitwę za kapłanów;
  • służy modlitwą wstawienniczą;
  • działania w ramach inicjatyw proponowanych przez Radę Duszpasterską, Akcję Katolicką, czy CARITAS;

Grupa nasza liczy 25-35 osób. Spotyka się regularnie w każdy poniedziałek o godz. 19.00 na spotkaniach modlitewnych. W pierwszy poniedziałek miesiąca uczestniczy we wspólnotowej Eucharystii o godz. 18.00, a w każdy I-szy piątek miesiąca o godz. 12.00 przewodniczy w Całodziennej Adoracji Najświętszego Sakramentu.

Opiekunami grupy Odnowy w Duchu Świętym z polecenia Ks. Proboszcza byli Ks. Artur Ważny, Ks. Mariusz Nawalaniec, Ks. Rafał Poręba, Ks. Piotr Smoła, ks. Zbigniew Biernat, ks. Jerzy Krzanowski, ks. Jakub Piekielny, ks. Jan Król, ks. Paweł Tokarczyk. Obecnie opiekunem jest ks. Łukasz Kita.

Pragnieniem naszym jest dalsze kontynuowanie Seminariów Odnowy, Dni Skupienia, aby wielu ludzi przeżywając chrzest w Duchu Świętym odradzało się duchowo i realizowało przyjęte zobowiązania w sakramentach Chrztu św. i Bierzmowania.

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszych modlitewno-formacyjnych spotkaniach.

Stanisława Wojnowska – lider grupy

SPOTKANIA w poniedziałki o godz. 18.30 w domu katechetycznym obok kościoła (MOST).

Opiekun: ks. Łukasz Kita