W 1843 roku francuski biskup Karol de Forbin Janson założył Dzieło Świętego Dziecięctwa. Dziś nosi ono nazwę Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci. Jego celem jest pomoc dzieci chrześcijańskich swoim rówieśnikom nie znającym jeszcze Pana Jezusa, przede wszystkim przez modlitwę, wyrzeczenia i systematyczną ofiarę.

W Polsce PDMD istnieje od 1858 roku – obecnie należy do niego wiele tysięcy małych Polaków.

W naszej parafii dzieci należące do PDMD:

  • modlą się w intencjach misyjnych;
  • czytają czasopisma misyjne;
  • przygotowywują nabożeństwa misyjne;
  • uczą się piosenek religijnych;
  • w miarę swoich możliwości wspomagają materialnie dzieci z krajów misyjnych;

Dzieci z PDMD tworzą Różę Żywego Różańca, której patronem jest bł. Hiacynta.

Każdego roku, po świętach Bożego Narodzenia, dzieci odwiedzają domy naszej parafii z “kolędą misyjną” zbierając ofiary na konkretne cele misyjne.

Opiekun: ks. Szczepan Czyżycki