Młodzież uczęszczające do różnych szkół podstawowych na terenie Tarnowa (i nie tylko), ma bezpośrednie przygotowanie do bierzmowania i idzie do niego w swojej parafii (katecheza odbywa się w szkole a sakramenty święte są w swojej parafii).

  • młodzież klas 8 SP zgłasza się na początku roku szkolnego do naszej parafii;
  • spotkania przebiegają według ustaleń podawanych w ramach ogłoszeń parafialnych;
  • młodzież przedstawia metryki chrztu kapłanowi odpowiedzialnemu za przygotowanie do sakramentu bierzmowania;
  • do przyjęcia sakramentu bierzmowania konieczne jest aby Kandydat wykazał się dojrzałością chrześcijańską i uczestniczył systematycznie w spotkaniach przygotowawczych;

Powołanie człowieka bierzmowania

Przystępujący do bierzmowania są przed wspólnotą kościelną pytani: ?Jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?” Odpowiadają: ?Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad” (Obrzędy bierzmowania s. 30). Co ma taki chrześcijanin czynić? Odpowiedzi udzielił Ojciec Święty Benedykt XVI zgromadzonej na błoniach krakowskich młodzieży. ?Trzeba budować dom, któremu na imię życie”, budować na Chrystusie – skale i z Chrystusem. ?Budować na skale to znaczy również budować na Kimś, kto jest odrzucony… Nie trzeba wielkiej bystrości umysłu, by dostrzec wielorakie objawy odrzucania Jezusa, również tam, gdzie Bóg dał nam wzrastać. Jezus niejednokrotnie jest ignorowany, jest wyśmiewany, jest ogłaszany królem przeszłości, ale nie teraźniejszości, a tym bardziej nie jutra. Jest spychany do lamusa spraw i osób, o których nie powinno się mówić na głos i w obecności innych. Jeśli w budowaniu domu waszego życia napotykacie na tych, którzy pogardzają fundamentem, na którym budujecie, nie zniechęcajcie się! Nasza wiara w Jezusa musi się często konfrontować z niewiarą innych, by pozostać naszą wiarą na zawsze”. Ojciec święty Benedykt XVI prosi, żeby młodzi nie dali się zwieść tym, którzy chcą przeciwstawić Chrystusa Kościołowi. ?Nie zapominajcie, że ani ten Piotr, który przygląda się naszemu spotkaniu z okna Boga Ojca, ani ten, który teraz stoi przed wami, ani żaden następny nigdy nie wystąpi przeciwko wam ani przeciw budowaniu trwałego domu na skale. Co więcej, sercem i obiema rękami będzie wam pomagał budować życie na Chrystusie” – zapewnił Papież.

Przygotowania do sakramentu Ducha Świętego.

Przez moc sakramentu bierzmowania, przez moc Darów Ducha Świętego chrześcijanin ściśle wiąże się z Kościołem, w którym jest obecny Duch Święty. Dlatego bierzmowany winien być świadkiem swej przynależności do Kościoła Powszechnego i do konkretnej wspólnoty parafialnej oraz być świadom zadań apostolskich wynikających z przyjętego sakramentu, a więc wyznawania wiary, głoszenia jej słowem i czynem, odważnego wyznawania imienia Jezusa Chrystusa oraz bycia jego świadkiem w dzisiejszym świecie. Aby dobrze wypełniać powołanie, wypływające z przyjęcia sakramentu Ducha Świętego, trzeba najpierw do tego przyjęcia dobrze się przygotować. Troska o staranne przygotowanie kandydatów do bierzmowania spoczywa na własnej wspólnocie parafialnej. Celem tego przygotowania jest doprowadzenie młodego chrześcijanina do ściślejszego zjednoczenia z Chrystusem. Przygotowanie to ma obejmować odpowiedni zakres wiedzy religijnej, by kandydat potrafił aktywniej uczestniczyć w życiu Kościoła. Czas przygotowania jest również okazją do umocnienia łączności ze swoją parafią.

W całym programie przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania nie można pominąć rodziców. Przez ich udział w spotkaniach formacyjnych i nabożeństwach pogłębimy i ożywimy ich świadomość uczestniczenia w życiu Kościoła, w tym także bycia we wspólnocie parafialnej. Cała zaś parafia niech często modli się za kandydatów do bierzmowania i ich rodziny.