Początki działalności Chóru Parafialnego sięgają roku 1935. Wtedy to powstaje chór dziewczęcy na trzy głosy. Organistką w tym czasie była S. Służebniczka NMP S. Florentyna, która zmobilizowała grupę dziewcząt, tworząc chór dziewczęcy. Młode dziewczęta często przebywały w Ochronce Sióstr Zakonnych, tam czuły się lepiej niż w domu rodzinnym.

Z inicjatywy S. Florentyny powstało Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej Dziewcząt. Dziewczęta tak były zafascynowane śpiewem, że w niedzielę lub święta przychodziły śpiewać na wszystkich nabożeństwach.

Wojna przerwała na pewien czas pracę i występy chóru. Z biegiem czasu powstał chór mieszany – czterogłosowy kobiet i mężczyzn.

Są osoby, śpiewające obecnie w chórze, które pamiętają tamte czasy, np. pisząca te słowa śpiewa w chórze już ponad 65 lat. Zmieniło się wielu dyrygentów, wielu księży prowadzących chór i opiekujących się śpiewającymi w chórze.

Przez pewien czas chór prowadził mgr W. Kwapniewski, grający wówczas w naszym kościele.

Obecnie pracę z chórem prowadzi Pani mgr Marta Cichoń. Prezesem chóru został wybrany Pan Marian Miś.

Zespół jest jedną wspólną rodzinka, którą łączy nie tylko praca, ale również chwile przyjemne, jak: opłatki, wycieczki, imieniny a przede wszystkim występy z różnych okazji w naszej i innych Parafiach.

Serdecznie zapraszamy do naszej RODZINKI – próby chóru odbywają się w Domu Katechetycznym: wtorek i czwartek, godz. 18.30 – 20.00.

Opiekun: ks. Michał Wójcik