Według zwyczaju w naszej diecezji, dzieci uczęszczające do różnych szkół na terenie Tarnowa (i nie tylko), mają bezpośrednie przygotowanie w swojej parafii i do Pierwszej Komunii idą w swojej parafii (katecheza tych dzieci odbywa się w szkole a sakramenty święte w swojej parafii). W ten sposób dzieci i rodzice bardziej wiążą się ze swoją parafią i nie pozostają anonimowi.

 • rodzice zgłaszają dziecko już na początku roku szkolnego i przedstawiają metrykę chrztu dziecka (jeśli dziecko było ochrzczone poza naszą parafią);
 • podczas spotkań przygotowawczych w ciągu roku liturgicznego dzieci mają poświęcane różańce, medaliki, świece, książeczki itp. (wg ustaleń);
 • dzieci na spotkania przychodzą do naszej parafii (zwykle I czwartek miesiąca) razem z rodzicami; po Eucharystii o godz. 18.00 dzieci pozostają w kościele ze swymi katechetami, natomiast rodzice udają się do domu katechetycznego na specjalną katechezę;
 • termin Pierwszej Komunii Świętej w naszej parafii: II niedziela maja;
 • I Rocznica Pierwszej Komunii Świętej dla dzieci klas III: ustala ks. Proboszcz, informując wcześniej w ogłoszeniach parafialnych oraz przez uczących nauczycieli lekcji religii;

Pan Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy, ustanowił Eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi swojej, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak umiłowanej Oblubienicy Kościołowi powierzyć pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania: sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, ucztę paschalną, w której spożywamy Chrystusa, w której dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały”.

(Konstytucja o liturgii Soboru Watykańskiego II nr 47).

Do obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w dzień święty ?ustanowiony przez Kościół” zobowiązany jest każdy, kto ma możliwość wypełnienia tego obowiązku. Zwalniać z niego może choroba, konieczność opieki nad chorym, czy pobyt w kraju, gdzie nie ma świątyń chrześcijańskich. Ci, którzy dobrowolnie zaniedbują obowiązek uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii popełniają grzech ciężki – stwierdza Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK 2181). Do świąt nakazanych, kiedy mamy obowiązek uczestnictwa we Mszy św. zaliczamy:

 • wszystkie niedziele roku;
 • Uroczystość Bożego Narodzenia (25 grudnia);
 • Uroczystość Bożej Rodzicielki (1 stycznia);
 • Uroczystość Trzech Króli (6 stycznia);
 • Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego (Wielkanoc);
 • Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało);
 • Uroczystość Wniebowzięcia NPM (15 sierpnia);

Uczestnictwo we Mszy św. i przyjęcie Ciała Chrystusa sprawia, że się przemieniamy w to, co przyjmujemy, że wytwarza się jedność wszystkich wierzących w Chrystusa z Bogiem i nawzajem między sobą. By przyjąć Komunię św. trzeba:

 • być wolnym od ciężkich grzechów;
 • mieć dobrą intencję, to znaczy: nie dla zwyczaju, z próżności, ze względów ludzkich, ale z miłości Boga i bliźniego;

Czas postu przed przyjęciem Komunii św. ograniczono w ostatnich latach do jednej godziny. Napoje alkoholowe nie są dopuszczalne, natomiast woda w ogóle nie łamie postu. Również chorzy mogą przyjmować lekarstwa bez ograniczenia w czasie.

Wierni powinni w życiu i obyczajach zachowywać to, co otrzymali w sprawowaniu Eucharystii. Zatem niech każdy po uczestnictwie we Mszy św. zadba o spełnianie dobrych uczynków, podobanie się Bogu, właściwe postępowanie oraz wzrost pobożności i miłości bliźniego. Niech stawia sobie jako zadanie przepojenie świata duchem chrześcijańskim i dawanie świadectwa Chrystusowi.

“Nie możesz modlić się w domu tak jak w kościele, gdzie jest wielka rzesza i gdzie wołanie do Boga unosi się z jednego serca. Jest w tym jeszcze coś więcej: zjednoczenie umysłów, więź miłości, modlitwy kapłanów.”

św. Jan Chryzostom