Wspólnota Muzyczna “Dla Jezusa” powstała spontanicznie na wiosnę w 2015 roku z potrzeby serca i potrzeby chwili, aby zgromadzić osoby śpiewające i grające w celu połączenia sił i zapału w uwielbianiu Boga śpiewem.
 
Od tego czasu wspólnota angażuje się w różne inicjatywy w Mościcach i w Tarnowie przygotowując oprawę muzyczną na uroczystości kościelne, parafialne msze i nabożeństwa, uroczystości ślubne, spotkania modlitewne, spotkania integracyjne. Wspólnota służy również poza swoją parafią odwiedzając zaprzyjaźnionych z nią kapłanów i proboszczów na terenie diecezji tarnowskiej.
 
Celem wspólnoty jet uwielbianie Bożej Miłości poprzez modlitwę pieśnią.
 
Tożsamość Wspólnoty budowana jest w oparciu o cztery filary zawarte w nieformalnej nazwie “DJ MUZA” (Muzyka dla Jezusa)”
 
M = modlitwa
U = uwielbienie
Z = zawierzenie
A = Apostolstwo
 
Wspólnota spotyka się w każdy poniedziałek o godzinie 19.00 w Mościckim Ośrodku Szkoleniowo – Terapeutycznych przy ulicy Zbylitowskiej 5 w Tarnowie – Mościcach. Członkowie wspólnoty biorą udział w corocznych warsztatach wokalnych oraz w wyjazdach integracyjnych.
 
Wspólnota ma otwartą formułę i zaprasza wszystkich, którzy śpiewają, grają na instrumentach oraz tych, którzy chcą służyć swoim czasem i pomagać w przygotowaniach nagłośnienia i realizacji dźwięku.
 
Osobą do kontaktu i odpowiedzi na wszystkie pytania jest pan Dariusz Snopkowski (darek.snopkowski@gmail.com / tel. 605221252).