Wspólnota Czcicieli Miłosierdzia Bożego skupia obecnie ponad 20 osób. Jej powstanie jest odpowiedzią na pragnienie Jezusa, który powiedział św. s. Faustynie: “Pragnę, aby świat cały poznał Miłosierdzie moje” (Dz. 687). To miłosierdzie wydaje się być darem Boga szczególnie na obecne czasy, w których tak bardzo potrzeba miłości większej od grzechu i silniejszej niż zło. Nieprzypadkowo zatem Bóg wybrał początek XX wieku, by polskiej siostrze zakonnej objawić prawdę o niewyczerpanym, niezgłębionym i niepojętym dla ludzkiego umysłu, Bożym Miłosierdziu. Gdy Jezus objawiał się s. Faustynie, zachęcał ją i za jej pośrednictwem całą ludzkość, do wielbienia Miłosierdzia Boga, głoszenia o nim i kierowania się w życiu zasadami miłosierdzia. Głównym cele wszystkich czcicieli jest zatem uwielbienie Boga Miłosiernego, dziękczynienie za Jego miłości i dobroć. Wyraża się to między innymi w odmawianej codziennie koronce i uczestnictwie w piątkowych Eucharystiach w Godzinie miłosierdzia. Z koronką związanych jest wiele obietnic Jezusa, m. in. wyrażona w następujących słowach: ?Przez nią uprosisz wszystko, jeśli to, o co prosisz, będzie zgodne z wolą moją? (Dz. 1731). Nadto istotnym zadaniem każdego czciciela jest, w miarę możliwości, głoszenie w swoim środowisku prawdy o Miłosierdziu Boga na różny sposób: przez przykład życia, dobre słowo, mówienie o miłości i dobroci Boga. Ostatnim zadaniem, wynikającym z obydwu pierwszych jest wszelkie dobro świadczone innym ludziom, zwłaszcza potrzebującym.

We wspólnocie działają Koła koronkowe, które powstały w naszej parafii i rozwijają się dzięki wspólnemu zaangażowaniu wszystkich czcicieli. Koło koronkowe jest to grupa dziewięciu osób, które codziennie modlą się koronką, oraz odmawiają jeden, z dziewięciu dni nowenny do Miłosierdzia Bożego. Poszczególne osoby modlą się innym dniem nowenny, dlatego każdego dnia odmawiana jest cała nowenna. Członkowie Koła spotykają się w umówionym czasie (co miesiąc lub co tydzień) i wymieniają się dniami nowenny. Nowenna do Miłosierdzia Bożego powstała na życzenie Jezusa i to On sam podał każde jej słowo oraz intencje. Członkowie Koła polecają zatem Bogu wszystkie te intencje, w których On sam chciał by się modlono. Można dołączać też własne intencje. Obecnie w naszej parafii istnieją już Koła koronkowe dla dorosłych oraz dla młodzieży i ciągle wzrasta ich liczba. Powstają też dziecięce Koła koronkowe. Tutaj potrzeba zaangażowania osób dorosłych, które w razie potrzeby przypomną dzieciom o modlitwie a nawet pomodlą się razem z nimi. W dziecięcym Kole koronkowym składającym się z pięciorga małych dzieci, każde modli się codziennie jedna ?dziesiątką? koronki i w ten sposób każdego dnia odmawiana jest cała koronka do Bożego Miłosierdzia. Celem Kół koronkowych jest wielbienie Miłosierdzia Bożego, głoszenie prawdy o tym miłosierdziu, modlitwa w różnych intencjach oraz świadczenie miłosierdzia bliźnim na różny, dostępny sobie sposób. Każde Koło ma swojego opiekuna, którego zadaniem jest czuwanie nad prawidłowym funkcjonowanie Koła, oraz przygotowanie spotkań.

Wierząc, że Bóg rzeczywiście pragnie by Jego miłosierdzie było poznawane, uznawane i wielbione oraz by każdy człowiek mógł usłyszeć, że Bóg w swojej dobroci pragnie dla niego zbawieni i nigdy go nie opuści, serdecznie zapraszamy do powiększenia Wspólnoty czcicieli Miłosierdzia Bożego w naszej parafii a także do włączenia się w dzieło Kół koronkowych.

s. Marietta Kruszewska ZSJM