Zespół ministrantów w naszej Parafii składa się z 40 chłopców w wieku od 8 do 14 lat.

Zaszczytem każdego ministranta jest służba przy Ołtarzu Pańskim.

Zbiórki wszystkich ministrantów odbywają się w piątki o godzinie 17:00.

Więcej informacji u opiekuna grupy, którym jest obecnie ks. Michał Duch.