Zespół ministrantów w naszej Parafii składa się z 40 chłopców w wieku od 8 do 14 lat.

Obowiązkiem każdego ministranta jest przyjść do służenia dwa razy w tygodniu (raz rano i raz wieczorem) oraz jeden raz w niedzielę na określone Msze Święte.

Zbiórki wszystkich ministrantów odbywają się co wtorek o godzinie 16:00.

Opiekunem grupy jest obecnie ks. Piotr Gawełda.