Celem formacji DSM jest pełny rozwój osobowości ludzkiej i chrześcijańskiej u dziewcząt, które ujawniają głębsze zainteresowania i potrzeby religijne. Zarówno formacja osobista, jak i praca apostolska, ma szczególny charakter maryjny. Maryja jest najbardziej aktualnym wzorem i ideałem życiowym dla dziewcząt.

Przesłanie DSM: “Maryja prowadzi nas do żyjącego w Kościele Chrystusa, z którym zdążamy do radości nieba”.

Zadania DSM: przygotowanie do apostolstwa, troska o powołania zakonne. Ideami przewodnimi i programem są: 1. Maryja – rodzina i dom; 2. Serce Jezusa – miłość, wynagrodzenie i duch ofiary; 3. Wspólnota Kościoła Chrystusowego, liturgia i misje; 4. Świat stworzony i odkupiony – radość dzieci Bożych w pracy i zabawie.

Grupy wiekowe: I. 9-11 lat; II. 11-13 lat; III. 13-16 lat. Stopnie: Formacja trwa 7 lat i składa się z następujących stopni: dziecko Maryi, Bielanka, Choralistka, Samarytanka, Nazaretanka, Przewodniczka.

Dziewczynki z grupy maryjnej spotykają się co tydzień, odbywają zajęcia formacyjne. Angażują się w oprawę liturgiczną niedzielnych Mszy św. z udziałem dzieci, Mszy św. adwentowych oraz w różne święta i uroczystości. Głoszą radość dzieci Bożych w pracy i zabawie.

Jak włączyć się do DSM ?
Nic prostszego! Wystarczy tylko chcieć – chcieć coś z siebie dać. – Komu?
– Matce Najświętszej, grupie i innym ludziom. Zgłosić swoją gotowość do s. Brygidy i przejść okres kandydatury.

A co potem ?
W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP ( 8.XII ), która jest naszym patronalnym świętem, kandydatki otrzymują cudowny medalik i składają przyrzeczenie, w którym zobowiązują się wiernie wypełniać zadania Służby Maryjnej i przechodzić etapy formacji w naszej grupie. Każda z dziewcząt należących do naszej grupy DSM ma swoje przywileje, ale również i obowiązki, zadania. Tym co wyróżnia nas spośród dziewcząt naszej parafii to to, że stoimy blisko ołtarza, systematycznie przystępujemy do spowiedzi i Komunii św., znajdujemy się na czele procesji, bierzemy czynny udział w liturgii mszy św. i gromadzimy w sercach owoce duchowe naszej formacji.

Nasze obowiązki to:

 1. Wiernie wypełniać “5 zadań”:
  • Będę ochotnie wypełniać polecenia rodziców i wychowawców
  • Będę starać się, aby w mej grupie zawsze panowała zgoda i miłość
  • Będę nieść radość, zwłaszcza tam, gdzie są ludzie samotni, cierpiący, smutni
  • będę łączyć się z cierpieniami Pana Jezusa oraz boleścią Jego Matki i ofiarnie wybierać to, co trudne
  • Będę umacniać swą przyjaźń z Jezusem przez dobre uczynnki i unikanie okazji do grzechu.
 2. Przychodzić na każde spotkanie grupy.
 3. Codziennie przy rannym pacierzu odmawiać modlitwy ofiarowania.

Oto nasz codzienny akt ofiarowania. Pomódl się razem z nami:
O Pani moja, o Matko moja, cała się Tobie oddaję. Ofiaruję Ci dzisiaj oczy moje, uszy i usta moje i całą siebie. Gdy przeto Twoją jestem o Dobra Matko, broń mnie i strzeż jako Dziecka i własności Twojej. Amen

SPOTKANIA GRUPY odbywają się w każdy piątek o godz. 16.30 w Domu Katechetycznym obok kościoła (MOST).

Opiekun: ks. Łukasz Kita.