Akcja Katolicka oznacza organizację katolicką, której celem jest apostolat świeckich, ciągłe odnawianie życia katolickiego w rodzinie i społeczeństwie oraz ewangelizacja współczesnego świata.

W naszej Parafii działa Parafialny Oddział Akcji Katolickiej, który liczy 20 członków. Cieszylibyśmy się, gdyby wszyscy należący do Oddziału w naszej Parafii byli w pełni zaangażowani w podejmowane inicjatywy zarządu i poczuwali się odpowiedzialni za właściwy obraz swojej Parafii jako kościoła lokalnego.

Dostrzegamy pilną potrzebę głębszej formacji umysłowej i duchowej w zrozumieniu zadań, które Kościół stawia przed działalnością Akcji Katolickiej w Polsce, Diecezji, czy każdej Parafii.

Te zadania omawiane są na kwartalnych spotkaniach wszystkich członków Oddziału, czy miesięcznych spotkaniach Zarządu. Dużą pomocą w tej pracy jest pogłębienie wiedzy religijnej – katecheza dla dorosłych, propagowanie książki religijnej i rozprowadzanie prasy katolickiej.

Zarząd Akcji Katolickiej patronuje działalności Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej im. Św. Kingi, zajmując się formalnościami związanymi z jej prowadzeniem i współpracując z Urzędem Miasta Tarnowa w celu pozyskiwania środków-dotacji na jej prowadzenie oraz z Oddziałem CARITAS w realizowaniu programu dożywiania dzieci uczęszczających do Świetlicy.

Marian Pradel – Prezes

Opiekun: ks. Szczepan Czyżycki