Parafią kieruje ksiądz proboszcz:

KS. PRAŁAT DR JACEK NOWAK

W chwili obecnej posługę duszpasterską w parafii pełnią:

Ks. Wojciech Janczura (senior) – tel. +48 14 631 97 55
Ks. Sebastian Ligęska
Ks. Paweł Tokarczyk
Ks. Łukasz Kita
Ks. Michał Wójcik


Z parafii pochodzą kapłani:

Ks. Aleksander Dychtoń
Ks. Michał Heller
Ks. Jacek Cierpich
Ks. Andrzej Pękala
Ks. Albin Samborski
Ks. Tadeusz Czapkowicz
Ks. Józef Żurowski
Ks. Tadeusz Brzeziński
Ks. Ireneusz Stolarczyk
O. Stefan Kawula CSsR
Ks. Janusz Paciorek
O. Leszek Mitoraj CSsR
Ks. Wacław Ryba CM
Ks. Grzegorz Kozioł
Ks. Przemysław Gabik
Ks. Tomasz Kupiec