Parafią kieruje ksiądz proboszcz:

KS. PRAŁAT DR JACEK NOWAK

W chwili obecnej posługę duszpasterską w parafii pełnią:

Ks. Michał Duch (senior)
Ks. Sebastian Ligęska
Ks. Michał Wójcik
Ks. Łukasz Kita
Ks. Szczepan Czyżycki


Z parafii pochodzą kapłani:

Ks. Aleksander Dychtoń
Ks. Michał Heller
Ks. Jacek Cierpich
Ks. Andrzej Pękala
Ks. Albin Samborski
Ks. Tadeusz Czapkowicz
Ks. Józef Żurowski
Ks. Tadeusz Brzeziński
Ks. Ireneusz Stolarczyk
O. Stefan Kawula CSsR
Ks. Janusz Paciorek
O. Leszek Mitoraj CSsR
Ks. Grzegorz Kozioł
Ks. Tomasz Kupiec
ks. Grzegorz Żurowski
O. Mariusz Stopa