Galerie

StartNabożeństwo Czterdziestogodzinne

Nabożeństwo Czterdziestogodzinne

NABOŻEŃSTWO CZTERDZIESTOGODZINNE

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Czterdziestogodzinne nabożeństwo polega na nieustannej, trwającej czterdzieści godzin modlitwie przed uroczyście wystawionym Najświętszym Sakramentem. Adoracja trwa 40 godzin przede wszystkim dla upamiętnienia czasu, jaki według tradycji ciało Zbawiciela było złożone w grobie. Termin „czterdziestogodzinne nabożeństwo” zachował się w praktyce duszpasterskiej i najczęściej – zwłaszcza w Polsce – określa się nim trzydniową adorację, odbywającą się albo w trzy kolejne niedziele przed Wielkim Postem, albo w niedzielę (od ostatniej mszy porannej), poniedziałek i wtorek przed Środą Popielcową.

Do dziś Czterdziestogodzinne Nabożeństwo pozostało związane z okresem rozpoczęcia Wielkiego Postu i ma charakter głównie pokutny oraz przebłagalny za grzechy popełnione przez chrześcijan w okresie karnawału. Co istotne, jest wynagrodzeniem za winy nie tylko samych uczestniczących w adoracji, ale wszystkich współwyznawców. Traktuje się to nabożeństwo również jako chroniące przed złem, pokusami i wszelkimi niebezpieczeństwami. Jednak, jak w przypadku każdej adoracji Najświętszego Sakramentu, ma przede wszystkim służyć pogłębieniu wiary i umocnieniu relacji z Bogiem.

 

Niedziela, 11 lutego 2024 r.

13.00 – 14.00                        Osiedle Fabryczne

14.00 – 15.00                        Osiedle za Torami, Osiedle Błonie

15.00                          Godzina Miłosierdzia

15.00 – 16.00            Osiedle Dąbrówka Infułacka, Kępa Bogumiłowicka (Płd i Płn), Świerczków

16.00 – 16.30                        Liturgiczna Służba Ołtarza

16.30                          Wspólna adoracja w ciszy

17.00                          Msza Święta

Poniedziałek, 12 lutego 2024 r.

  7.00                          Msza Święta o Najświętszej Eucharystii

  1. 30 Wystawienie Najświętszego Sakramentu

   8.00 – 9.00              Odnowa w Duchu Świętym, Ruch Światło-Życie, Krucjata Wyzwolenia Człowieka

   9.00- 10.00             Apostolat Pomocy dla Czyśćca

10.00 – 11.00                       Zelatorzy Róż Żywego Różańca

11.00 – 13.00            ulice: Czerwonych Klonów, Akacjowa, Langiewicza, Zarzyckiego, Traugutta, Kasztanowa, Kwiatkowskiego, Głogowa i przyległe  ulice, Ks. Reca, Ks. Indyka, Zbylitowska, Chemiczna, Sienkiewicza, Zaciszna, Burkiewicza i przyległe ulice oraz Róże Żywego Różańca

13.00 – 15.00            ulice: 11 Listopada, Powstańców Styczniowych, Tokarzewskiego Wandy, Krakusa, Czerwona, Daleka, Brzozowa, Równoległa, Śląska, Niska, Gałczyńskiego,  Broniewskiego, Łyczakowska, Wierzyńskiego  Ledóchowskich, Moraczewskiego, Kolejowa, Letnia, Wołodyjowskiego i przyległe ulice oraz Róże Żywego Różańca

15.00                          Godzina Miłosierdzia

15.00 – 16.00            ulice: Obrońców Lwowa, Norwida, Różana, Prosta, Wygodna, Ludowa, Staffa, Czarna Droga, Kilińskiego, Podgórska, Lisia, Batalionu Barbara, Kępińskiego, Kruszyny, Azotowa, Zagrodowa, Dunajcowa, Wędkarska oraz Róże Żywego Różańca

16.00 – 17.30            Nadzwyczajni Szafarze Komunii św., Akcja Katolicka, Kręgi Domowego Kościoła, Caritas, TPWSD          oraz inne grupy w parafii

17.30                          Wspólna adoracja w ciszy

18.00                          Eucharystia połączona z Nieszporami o Najświętszym Sakramencie

Wtorek, 13 lutego 2024 r.

  7.00                          Msza Święta o Najświętszej Eucharystii

  1. 30 Wystawienie Najświętszego Sakramentu

   8.00 – 9.00              Odnowa w Duchu Świętym, Ruch Światło-Życie, Krucjata Wyzwolenia Człowieka

   9.00 – 10.00           Apostolat Pomocy dla Czyśćca

10.00 – 11.00                       Zelatorzy Róż Żywego Różańca

11.00 – 13.00            ulice: Czerwonych Klonów, Akacjowa, Langiewicza, Zarzyckiego, Traugutta, Kasztanowa, Kwiatkowskiego, Głogowa i przyległe  ulice, Ks. Reca, Ks. Indyka, Zbylitowska, Chemiczna, Sienkiewicza, Zaciszna, Burkiewicza i przyległe ulice oraz Róże Żywego Różańca

13.00 – 15.00            ulice: 11 Listopada, Powstańców Styczniowych, Tokarzewskiego   Wandy, Krakusa, Czerwona, Daleka, Brzozowa, Równoległa, Śląska, Niska, Gałczyńskiego,  Broniewskiego, Łyczakowska, Wierzyńskiego,  Ledóchowskich,     Moraczewskiego, Kolejowa, Letnia, Wołodyjowskiego i przyległe ulice oraz Róże Żywego Różańca

15.00                          Godzina Miłosierdzia

15.00 – 16.00            ulice: Obrońców Lwowa, Norwida, Różana, Prosta, Wygodna, Ludowa, Staffa, Czarna Droga, Kilińskiego, Podgórska, Lisia, Batalionu Barbara, Kępińskiego, Kruszyny, Azotowa, Zagrodowa, Dunajcowa, Wędkarska oraz Róże Żywego Różańca

16.00 – 17.30            Nadzwyczajni Szafarze Komunii św., Akcja Katolicka, Kręgi Domowego Kościoła, Caritas, TPWSD          oraz inne grupy w parafii

17.30                          Wspólna adoracja w ciszy

18.00                          Eucharystia połączona z Nieszporami o Najświętszym Sakramencie